لیست وبلاگ های فارسی پرشین وبلاگ
هر چی برام مهم باشه
نرم افزار TV win fast 2000 global (کارت تی وی کامپیوتر)

نرم افزار TV win fast 2000 global  (کارت تی وی کامپیوتر)

 

 

کارت تی وی

 

نکته: اگر صدای کارت تی وی در نمی آمد باید نرم افزار درایور صدای مادر بورد نصب باشد. (= نرم افزار VIA HD Audio desk). اگر باز هم صدا نیامد باید به نرم افزار مراجعه کرد و در قسمت میکسر، رفته و کلیک مربعی که در کنار گزینه ی Analog To line out  را زد.

همچنین برای از بین بوردن صدای وز وزی که در اسپیکرها میباشد باید در همان قسمت mixer ، صدای لاین این (line in ) را قطع کرد.

 

نکته ی بسیار مهم: برای ضبط صدا باید تنظیمات برنامه کارت تی وی و برنامه کارت صدا هماهنگ باشد. باید در قسمت رکوردینگ (recording) هر دو برنامه، تیکcd audio  فعال باشد. پس در برنامه کارت صدا رفته و در قسمت mixer، به روی recording (که سمت چپ برنامه قرار دارد)  کلیک کنید. در این قسمت باید مربع زیرcd audio  یک تیک خورده باشد و خود آن نیز تا آخر باز باشد (برای بلند تر ضبط شدن صدا). همچنین در برنامه کارت تی وی نیز پس از باز کردن برنامه به قسمت تنظیمات برنامه (= configuration  = علامت آچار فرانسه) رفته و سر برگ دوم (که در سمت چپ برنامه قرار دارد) بر روی device setting  کلیک کنید. سپس در قسمت  mixer setting (recording) باید گزینه ی  HD audio rear input فعال باشد. و در قسمت Recoirding control Line ، باید CD audio  را انتخاب کنید.

 

 

 

 

نرم افزار TV win fast 2000 global  (کارت تی وی کامپیوتر)

کلیدهایی که روی نرم افزار موجود می باشد:

FM: به قسمت رادیو می رود.

عکس یک تلویزیون و حرف e انگلیسی در وسط آن: ؟؟؟

عکس باز کردن: باز کردن یک فیلم.

عکس دوربین عکاسی: عکس گرفتن.

عکس دایره که فلشی از آن به طرف مستطیل رفته است= (SWITCH TO):  عوض کردن قیافه ی برنامه. (اسکین ها ی متفاوت از برنامه)

دو لوزی در هم رفته:AUDIO) SWITCH TO):  عوض کردن صدا به استریو، دوئل، مین.

عکس آچار فرانسه: تنظیمات.

 

 

 

قسمت تنظیمات:

از چند قسمت اصلی تشکیل شده است.

قسمت اول:

در این قسمت نام کشور و... موجود می باشد.

چنانچه SCAN را بزنیم خود کامپیوتر به دنبال کانالهایی ایرانی که روی این کشور می توان دید را نشان می دهد.

 

 

 

 

اگر کشور سنگاپور باشد:        و تی وی سورس روی آنتنا باشد: کانالهایی که صاف می گیرد:

                        کانال 1: (11- تقریبا خوب فقط سایه دارد) (30 افتضاح رد ردی قرمز) (82 تقریبا خوب فقط سایه دارد )

                        کانال 2: (9- خوب) (42 خیلی افتضاح)

                        کانال 3: (7 - خوب) (21 - عالی)

                        کانال 4: (33 بد نقطه نقطه رنگی زیاد دارد) (36 افتضاح خیلی رد ردی رنگی دارد)

                        کانال مشهد: (5 – بد نقطه نقطه رنگی ) (27 عالی ) (97 بد رد ردی رنگی)

                        کانال خبر: (24 افتضاح خیلی رد ردی رنگی ) (45 افتضاح خیلی نقطه نقطه)

                        کانال قرآن: (54 خیلی افتضاح)

                        شبکه آموزش: (39 افتضاح اما قابل تحمل رد ردی)

 

 

 

اگر کشور سنگاپور باشد:        و تی وی سورس روی کابل باشد: کانالهایی که صاف می گیرد:

                        کانال 1: (24 تقریبا خوب یک کم رد ردی) (90 بد نقطه نقطه رنگی توشه. ) (بد)

                        کانال 2: (22 رد ردی تقریبا بد) (102 خیلی افتضاح)

                        کانال 3: (20 خوب) (75 عالی)

                        کانال 4: (93 تقریبا خوب فقط نقطه نقطه رنگی ) (96 بد ردردهای رنگی ) (افتضاح)

                        کانال مشهد: (18 تصویر خش خشی اما حتی جزئیات هم معلوم تقریبا خوب ) (86 خیلی عالی ) (87 خیلی عالی)

                        کانال خبر: (80 نویز رنگی دارد و خیلی کج و موج است ) (86 خوب) (87 خوب) (105 بد رد ردی اما قابل تحمل)

                        کانال قرآن: (114خیلی افتضاح) (141 خیلی افتضاح)

                        کانال آموزش: (99 بد نقطه نقطه رنگی )

 

 

 

اگر کشور باشد:   و تی وی سورس روی باشد: کانالهایی که صاف می گیرد:

                        کانال 1: (- بد) (افتضاح) (بد)

                        کانال 2: (بد) (خیلی افتضاح)

                        کانال 3: (بد) (عالی)

                        کانال 4: (بد ) (افتضاح)

                        کانال مشهد: (افتضاح ) (تقریبا عالی ) (بد)

                        کانال خبر: (خراب ) (خیلی افتضاح)

                        کانال قرآن: (خیلی افتضاح)

                        کانال:

() رنگی رنگی

 

 

 

 

اگر کشور ایران باشد:    و تی وی سورس روی کابل باشد: کانالهایی که صاف می گیرد:

                        کانال 1: (24 افتضاح) (90 افتضاح )

                        کانال 2: (بد) (22 خیلی افتضاح)

                        کانال 3: (20 افتضاح) (75 بد) (عالی)

                        کانال 4: (93 افتضاح ) (96 افتضاح)

                        کانال مشهد: (18 افتضاح ) (86 افتضاح) (87 افتضاح) (تقریبا عالی ) (بد)

                        کانال خبر: (105 خیلی افتضاح ) (80 خیلی افتضاح)

                        کانال قرآن: (114  افتضاح) : (141 افتضاح)

                        کانال:

(99) رنگی رنگی

 

 

 

 

اگر کشور باشد:   و تی وی سورس روی باشد: کانالهایی که صاف می گیرد:

                        کانال 1: (- بد) (افتضاح) (بد)

                        کانال 2: (بد) (خیلی افتضاح)

                        کانال 3: (بد) (عالی)

                        کانال 4: (بد ) (افتضاح)

                        کانال مشهد: (افتضاح ) (تقریبا عالی ) (بد)

                        کانال خبر: (خراب ) (خیلی افتضاح)

                        کانال قرآن: (خیلی افتضاح)

                        کانال:

() رنگی رنگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چنانچه بخواهیم فقط یک فرکانس را انتخاب کنیم بهترین اینها هستند که اگر سورس روی آنتنا باشد در کل بهتر است.

اگر کشور سنگاپور باشد:        و تی وی سورس روی آنتنا باشد: کانالهایی که صاف می گیرد: (9- 11- 21 - 27 - 33 - 39 - 45 - 54 -

                        کانال 1: (11- تقریبا خوب فقط سایه دارد(

                        کانال 2: (9- خوب)

                        کانال 3: (21 - عالی)

                        کانال 4: (33 بد نقطه نقطه رنگی زیاد دارد)

                        کانال مشهد: (27 عالی )

                        کانال خبر: (45 افتضاح خیلی نقطه نقطه)

                        کانال قرآن: (54 خیلی افتضاح)

                        شبکه آموزش: (39 افتضاح اما قابل تحمل رد ردی)

 

 

 

اگر کشور سنگاپور باشد:        و تی وی سورس روی کابل باشد: کانالهایی که صاف می گیرد:

                        کانال 1: (24 تقریبا خوب یک کم رد ردی) (90 بد نقطه نقطه رنگی توشه. )

                        کانال 2: (22 رد ردی تقریبا بد)

                        کانال 3: (75 عالی)

                        کانال 4: (93 تقریبا خوب فقط نقطه نقطه رنگی ) (96 بد ردردهای رنگی )

                        کانال مشهد: (86 خیلی عالی ) (87 خیلی عالی)

                        کانال خبر: (80 نویز رنگی دارد و خیلی کج و موج است ) (105 بد رد ردی اما قابل تحمل)

                        کانال قرآن: (114خیلی افتضاح)

                        کانال آموزش: (99 بد نقطه نقطه رنگی )

 

 

 

 
لینک نوشته
دوشنبه 1388/06/09 -- سید محسن 

يك ترفند براي افزايش سرعت ويندوز xp

يك ترفند براي افزايش سرعت ويندوز xp


اين ترفند كارايي سيستم را تا حد زيادي افزايش  مي دهد و سبب پايداري بسيار زياد سيستم مي شود. اين ترفند سبب مي شود كه قسمتهاي مختلف از يك برنامه فرايند خود را به طور مستقل انجام دهند و حافظه اي را كه براي انجام محاسبات لازم دارند، جداگانه انتخاب كنند. البته اين كار باعث مي شود كه حافظه  بيشتري اشغال شود. چون فايل هاي سيستم و ساير فايل هاي كاربردي مورد نياز براي هر قسمت جداگانه فراخواني مي شود. اگر شما از RAM با ظرفيت 512 مگابايت يا بالاتر  استفاده مي كنيد به  شما توصيه مي شود حتماً  اين ترفند را بكار ببريد. اگر  مثلاً يكي از توابع اينترنت اكسپلورر شما خراب شود و كند شود ديگر توابع آن از اين مشكل تاثير نمي گيرد.

 • براي استفاده از اين ترفند به روش زير عمل كنيد.
 • صفحه My Computer را باز كنيد.
 • منوي Tools را اتخاب كنيد.
 • Folder Option را انتخاب كنيد. سپس وارد قسمت View شويد.
 • در اين قسمت براي گزينه Launch Folder Windows in Seperate Process يك علامت تيك بگذاريد و روي Apply كليك كنيد.


منبع: یادبگیر

 

 
لینک نوشته
یکشنبه 1388/06/08 -- سید محسن 

بالا بردن سرعت ویندوز XP با بهینه سازی مقدار L2 Cache پردازنده
منبع: سایت ترفندستان

اگر به خود سایت مراجعه کنید بهتر است چون ادرس نرم افزاری که می خواهد و فایلی که با notepad باید درست کنید را دارد. پس راحت ترید ولی به هر حال همان مطلب را اینجا ذکر می کنم.

اما مطلب سایت ترفندستان:

فقط این ترفند کمی خطرناک است پس قبل از آن حتما یک بک آپ از خود بگیرید.

همانطور که می‌دانید در CPU بخشی به نام Level2 Cache یا به طور خلاصه L2 Cache وجود دارد که وظیفه آن ذخیره اطلاعات فایل اجرا شده در درون خود می‌باشد. به‌طوریکه که وقتی شما نرم افزار، بازی و هر فایل اجرایی دیگر را اجرا می‌کنید، اطلاعات اصلی فایل که برای اجرا لازم است در درون L2 Cache در CPU ذخیره می‌شود و اگر شما همان زمان از برنامه خارج شوید و دوباره آن‌ را اجرا کنید خواهید دید که این‌ بار با سرعتی بیشتر اجرا می‌شود. علت آن این است که اطلاعات اصلی مورد نیاز برای اجرای فایل، در مرتبه اولی که فایل را اجرا کردید در L2 Cache ذخیره شده و در دفعات بعدی به هنگام اجرا با سرعت بیشتری بارگذاری میشود. از این رو هم اکنون قصد داریم ترفندی ساده را به شما معرفی کنیم تا بتوانید از حداکثر توانایی L2 Cache استفاده کنید و در نهایت سرعت ویندوز XP خود را تا چندین برابر افزایش دهید.

 
لینک نوشته
یکشنبه 1388/06/08 -- سید محسن 

بالا بردن سرعت اینترنت


بالا بردن سرعت اینترنت


در ويندوز XP Pro درحالت پيش فرض Packet Scheduler سيستم را به 20 % از پهناي باند يك اتصال به اينترنت محدود مي كند. يعني اگر شما اين تنظيمات را تغيير ندهيد قادريد از 20 درصد پهناي باند اتصالتان به اينترنت بهره ببريد.

البته این ترفند فقط در مورد dial up فقط صدق می کند.

براي اينكه بتوانيد از 100 درصد پهناي باندتان استفاده كنيد و سرعت بالاتری را در اتصال به اينترنت تجربه نماييد، مراحل زير را انجام دهيد :

1.Run را از منوي Start اجرا كنيد.
2. در Run عبارت gpedit.msc را تايپ كرده و OK را كليك كنيد.
3. منتظر بمانيد تا Group Policy اجرا شود.
4. در بخش Local Computer Policy و زير Computer Configuration گزينه Administrative Templates را گسترش دهيد. ( با كليك بر روي علامت + كار آن انجام دهيد )
5. در ليست باز شده گزينه Network را نيز گسترش دهيد.
6. حال در اين ليست Qos Packet Scheduler را انتخاب كنيد.
7. به گزينه هايي كه در سمت راست ظاهر مي شوند دقت كنيد.
8 .بر روي Limit reservable bandwidth كليك راست كرده و Properties را كليك كنيد.
9. پس از اينكه پنجره Limit reservable bandwidth Properties باز شد در برگه Setting و در زير Limit reservable bandwidth گزينه Enabled را انتخاب كنيد.
10. مشاهده مي كنيد كه با انتخاب آن در روبروي Bandwidth Limit مقدار پيش فرض آن يعني 20 درصد به نمايش در مي آيد.
11.به جاي عدد 20 مقدار 0 را تايپ كرده و OK را كليك كنيد.
12.حال به Connection كه به وسيله آن به اينترنت وصل مي شويد رفته و بر روي دكمه Properties كليك كنيد.
13.به برگه Networking برويد و دقت كنيد كه Packet Scheduler فعال باشد (تيك كنار آن مشاهده شود).
14. اين پنجره را OK كنيد.
15.كامپيوتر خود را Restart كنيد.
اين کار را می توانيد با نرم افزارهاي قدرتمند بهينه سازی ويندوز مثلTuneUp Utilities خيلی سريعتر و راحتر انجام دهيد.v
برای بازگشت به حالت پيش فرض هم می توانيد مسير فوق را دنبال کرده و بجای 0 عدد 20 را قرار دهيد.

 
لینک نوشته
یکشنبه 1388/06/08 -- سید محسن 

3 روش برای مدیریت startup ( start up )


مدیریت start up و جلوگیری از اجرای اتوماتیک برنامه ها و اضافه کردن برنامه جدید براي اجراي خودكار هنگام شروع ويندوز
آیا می دانید چطور از اجرای خودکار برنامه هایی که در Start Up شما لیست شده جلوگیری نمایید؟ با حذف اين برنامه ها سرعت بالا آمدن ويندوز چند برابر خواهد شد و حتي مي توان از بيشتر مشكلاتي كه در شروع ويندوز پيش مي آيند نيز جلوگيري كرد

روش اول: خوب آسانترین راه گرفتن کلید shift در هنگام شروع ویندوز است با این روش اکثر این برنامه ها براي يك بار غیر فعال شده و اجرا نمی شوند ولی  برنامه هایی که با استفاده ازRegistry خود را در Start Up قرار داده اند با این روش نمی توان از اجرای خودکار آنها جلوگیری کرد و برای غیر فعال  کردن آنها  باید روش  دیگری را به کار برد که در ادامه آن را نیز توضیح خواهم داد.

با استفاده از ترفند  بالا برای جلوگیری از اجرای  این برنامه ها  باید هربار در هنگام شروع  ویندوز کلید  shift را بگیرید و گرنه این برنامه ها اجرا خواهند شد.

برای حذف همیشگی آنها نیز می توانید به ترتیب زیر عمل کنید:

منوی استارت را باز نمایید وسپس All Programs راو سپس  به دنبال Start Up بگردید

در این زیر منو میانبرهایی از برنامه هایی که در هنگام شروع ویندوز به طور خودكار اجرا می شوند وجود دارد برای حذف آنها روی هر کدام راست کلیک نموده و Delete را انتخاب نمایید.

روش دوم :روی Start کلیک کرده و سپس Run  را انتخاب نمایید و در کادر ظاهر شده msconfig را نوشته و OK را کلیک کنید.

پنجره ای نمایان خواهد شد برای ادامه بر تب Start Up کلیک کرده این تب مدیریت Start up را یر عهده دارد و ما با  استفاده از آن می توانیم Start Up را کنترل کنیم. با این روش می توانید هر برنامه ای از جمله برنامه هایی که با استفاده از رجیستری خود را در Start Up قرار داده اند را از اجرای بدون اجازه  باز دارید.

این لیست تمام برنامه هایی را که در هنگام شروع ویندوز اجرا می شوند را در بر دارد برای غیر فعال کردن هر کدام می توانید تیک کنار آن را بردارید. البته ممکن است اسامی برنامه ها کمی عجیب باشد ولی می توانید از روی آدرس برنامه در هارد دیسک خود آن را تشخیص دهید. بعد از انتخاب برنامه ها برای ذخیره کردن تغییرات و بستن پنجره روی OK کلیک کنید.

نکته: برای غبر فعال کردن همه این لیست می توانید روی Disable All کلیک نموده و برای فعال نمودن همه روی Enable All کلیک کنید.

روش سوم : این روش مزایا و معایبی دارد مثلا با استفاده از این روش میتوان از اجرای برنامه ای که در  start up قرار دارد و باعث هنگ کردن کامپیوترتان می شود و یا درایوری که باعث هنگ شدن کامپیوترتان میشود جلوگیری نمود و سپس آن را ترمیمم و یا حذف نمود.

ولی با این روش ممکن است بعضی  درایور ها و یا بعضی برنامه ها در حافظه بارگذاری نشود و این امر باعث  کار نکردن آنها و یا کار کردن در حالت نا مطلوب شود.

برای استفاده از این روش باید ویندوز را در حالت save mode اجرا نمایید. کامپیوتر را Restart نمایید.

 1. اگر از چند سیستم عامل به طور همزمان استفاده می نمایید زمانی که لیست سیستم عامل ها در صفحه نمایش  دیده شد سیستم عامل مورد نظر را انتخاب نموده و کلید F8 را فشرده تا Windows Advanced Options Menu ظاهر شود ، در غیر این صورت در هنگام راه اندازی کامپیوتر خود کلید F8 را چند مرتبه فشار دهید تا این منو ظاهر شود.
 2. پس از ظاهر شدن منو حالت Safe Mode را با استفاده از کلید های جهت دار انتخاب وکلید Enter را فشار دهید.
 3. عبارت Safe Mode در چهر گوشه صفحه نمایش ظاهر خواهد شد ویندوز پیامی را برای آگاهی شما از حالت Safe Mode نشان می دهد روی Yesکلیک کنید.
 4. بعد از اجرای ویندوز در حالت Safe Mode می بینید که هیچ برنامه ای در هنگام شروع ویندوز اجرا نشده است. حالا وقت رفع اشكال است در اين حالت ويندوز ممكن است به دليل بارگذاري نشدن درايورها مثلا تصاوير با كيفيت پايين نمايش داده شود يا كامپيوتر صدا نداشته باشد
 5. نکته آخر : برای اضافه کردن برنامه ای به لیست Start Up میانبری از آن را Drag نموده و روی منوی استارت موس را کمی نگاه دارید تا منو باز شود وسپس روی All Programs و Start Up وهنگامی که در زیر منوی Start Up خطی افقی به نمایش درامد آن را رها سازید. از این پس در هنگام شروع ویندوز این برنامه اجرا خواهد شد.

 6. چطور بود؟


منبع: http://egza.wordpress.com/ 
لینک نوشته
یکشنبه 1388/06/08 -- سید محسن 

نصب ویندوز xp با فلش مموری (نصب ویندوز با فلش مموری . نصب ویندوز اکس پی با فلش مموری . نصب ویندوز xp
یه مینی لپ تاپ داشتم که سی رم نداشت. ویندوزش هم قاط زده بود خفن.

با کلی مکافات به هر حال از فروم پی سی راهشو پیدا کردم.

اما پیشنهاد دوستانه میکنم این کارو نکنینن چون کامپیوترم یه ارور میده که: error loading operational system.

دیگه کامپیوترم بالا نمیاد. یعنی بوت نمیشه. فکر کنم زدم فایل بیوس داغون کردم.

واقعا دارم دیوونه میشم. دارم از مینی لپتاپ گرفتنم خسته میشم.

وسائل مورد نیاز: 1- فایلهای ویندوز اکس پی سرویس پک 2 (یعنی باید فایلهایی که در یک سی دی اکس پی هست را داشته باشید. حالا یا خود سی دی باشه، یا یک فلش مموری یا روی .... ). البته سرویس پک 1 هم میشه اما شاید بخواد بهتون گیر بده. پس الکی خودتونو اذیت نکنین.

2- نرم افزار  USB_MultiBoot_10 که میتونید از راپیدشیر دانلودش کنین.


البته میتونید به فروم پی سی ورلد مراجعه کنید، که اونجا هم بیشتر از این ننوشتن.

تو یه وبلاگ دیگه هم اینو دیدم که میتونید به اون هم مراجعه کنین.

نصب ویندوز با فلش مموری . نصب ویندوز اکس پی با فلش مموری . نصب ویندوز xp با فلش مموری . 

نصب ویندوز با کول دیسک . نصب ویندوز اکس پی با کول دیسک . نصب ویندوز xp با کول دیسک.

نصب ویندوز از روی فلش مموری . نصب ویندوز اکس پی از روی فلش مموری . نصب ویندوز xp از روی فلش مموری .

نصب ویندوز از روی کول دیسک . نصب ویندوز اکس پی از روی کول دیسک . نصب ویندوز xp از روی کول دیسک .

 
لینک نوشته
جمعه 1388/06/06 -- سید محسن 

فوت و فن گوشیهای سونی اریکسون

فوت و فن گوشیهای سونی اریکسونبتدا به این نکات دقت کنید:
علامت > به معنای حرکت دادن جوی استیک گوشی به سمت چپ
علامت < به معنای حرکت دادن جوی استیک گوشی به سمت راست
همچنین از سمت چپ به راست کدها را وارد کنید.

دسترسی به Service menu:

*>*>>*<


ورژن Firmware (سیستم عامل) گوشی را نشان می دهد:
11*>*>>*<

با فشردن هر حرفی بر روی صفحه گوشی (ترفندستان) و نگه داشتن آن، شما وارد Address Book گوشی شده و لیست نامهائی که با آن حرف شروع می شوند را خواهید دید. برای مثال با نگه داشتن دکمه شماره 5 گوشی، شما وارد Address Book گوشی شده و لیست تمام نامهائی را که با حرف j شروع می شوند را خواهید دید.

در حالت دوربین:
دکمه 1: انتخاب رزولوشن عکس.
دکمه 2: انتخاب حالت عکس برداری در شب.
دکمه 3: انتخاب حالت جلوه های ویژه.
دکمه 4: انتخاب حالت Self Timer برای عکاسی با تأخیر.
دکمه 5: انتخاب فلاش.
دکمه بالا و پائین تنظیم صدا : تغییر بزرگنمائی (Zoom).

جهت قفل شدن صفحه کلید گوشی و همچنین اجرای Screen Saver دکمه های * و Lock را فشار بدهید.

اتصال سریع:
در حالت استندبای دکمه More را فشار بدهید تا گزینه های Infrared ،Bluetooth ،Silent ،Phone Status ،Shortcuts Customizing ظاهر بشوند.

با گزینه Shortcuts Customizing میتوانید هرکدام از جهت های جوی استیک را به عنوان یک کلید میانبر جهت وارد شدن به یک منوی خاص تعریف کنید.

تغییر سریع روشنائی صفحه تصویر:
در حالت دوربین بروید و سپس درحالیکه دکمه * را نگه داشته اید با حرکت جوی استیک به بالا و یا پائین روشنائی صفحه را کم و زیاد کنید. 
 
لینک نوشته
پنجشنبه 1388/06/05 -- سید محسن 

معروفترین نرم افزارهای موبایل

معروفترین نرم افزارهای موبایلبسیاری از ما در مورد انواع و اقسام گوشی های تلفن همراه اطلاعات زیادی داریم؛ اما اکثر افراد اطلاعات کمی در مورد نرم افزارهای موجود برای این گوشی دارند. در این ترفند قصد داریم تا بیش از 100 نوع از نرم افزارهای معروف تلفن همراه و به ویژه گوشی های نوکیا را به شما معرفی کنیم که و هر یک را مختصرأ توضیح دهیم. در ضمن در صورتی که به هر یک از این نرم افزارها نیاز داشتید کافی است یک جستجو در بخش موبایل در انجمنهای ترفندستان نمایید یا آن را در آنجا درخواست نمایید


RescoViewer: نمایش عکسها بصورت اسلاید بر روی گوشی.

Fullscreen CallerID: نشان دادن عکس تماس گیرنده بصورت تمام صفحه بر روی گوشی.

Phone Safe: برای پسورد گذاردن در هر موردی از برنامه استفاده کنید.

Quick Office: برای اجرای فایلهای آفیس استفاده میکنند.

Mobile Web Cam: تبدیل دوربین موبایل به وب‏کم.

Photographer: برای ایجاد تغییرات در عکس از این برنامه استفاده می‏شود.

Photofusion: برای ایجاد تغییرات در عکس از این برنامه استفاده می‏شود.

Facewarp: برای ایجاد تغییرات در عکس از این برنامه استفاده می‏شود.

Camera Fx 8: برای ایجاد تغییرات در عکس از این برنامه استفاده می‏شود.

Mini Gps: مشخصات محل قرار گرفتن نظر آنتن و غیره را نمایش میدهد.

Contacts Transfer: جهت Backup گرفتن از دفترچه تلفن.

System Tools: استفاده (ترفندستان) از گوشی بدون سیم کارت.

Kaspersky: آنتی ویروس خوب و قوی.

Phone Safe: آنتی ویروس.

Simwork Antivirus: آنتی ویروس.

SMS Face: برنامه‌ای برای نمایش دادن تصویر کسی که SMS ارسال میکند.

Dicta Phone: برای ضبط مکالمه.

Active Today: برنامه ریزی کارهای روزانه.

Adnota: برنامه ضبط صدا برای یادآوری کارهای روزانه.

Advanced Call Manager: برنامه کنترل تماسها، قبول یا رد تماسهای خاص.

Al-Moazen: برنامه یادآورنده زمان نماز.

Anti Mosquitoes: ضد پشه.

Answering Machine: پیغام گیر.

Appman: برنامه مدیریت سیستم موبایل مقدار حافظه فشرده سازی.

Black List: کنترل تماسهای قبول یا رد تماسهای خاص.

Black Lister: کنترل تماسهای قبول یا رد تماسهای خاص.

Call Cheater: ایجاد صدای مجازی محیط در هنگام مکالمه.

Camera FX: ویرایش عکس به همراه جلوه های ویژه.

Cair Cature: تغییر چهره.

Commodore 64: شبیه ساز.

Hair Style: تغییر موی سر.

Handy Photo Safe: قرار دادن قفل بر روی عکس برنامه.

Devman: برنامه نمایش اطلاعات سیستمی موبایل.

Dream Chat: برنامه چت کردن با موبایلهای دیگر دارای همین نرم افزار.

E-Book Collection: بانک اطلاعاتی برای کتابها.

Face Wave+Packs: قرار دادن صدای شخص بر روی تصویرهای متنوع.

Face Wrapping: برنامه تغییر چهره.

File Man: برنامه مدیریت فایلهای موبایل.

Mad Mixer: میکس کردن زنگ موبایل.

MP3 Player: برنامه پخش موزیک.

Pc File Manager: مدیریت فایلهای موبایل بر روی کامپیوتر.

Poda: مدیریت عکسها.

Photo Acute: عکس برداری با کیفیت دو برابر حالت معمول.

Photo Fusion: ویرایش عکس.

Photo Manager Ii: سازمان دهی فایلهای موبایل بر روی کامپیوتر.

Photo SMS: برنامه تبدیل عکس به پیام کوتاه.

Photo Spin: ویرایش عکس.

Pocket Quran: قرآن مجید.

Process Viewer: نمایش عملیات در حال اجرا.

Psiloc Auto Start: اجرای برنامه های خاص در هنگام روشن نمودن.

Psiloc Elog: ضبط عملیات اجرا شدن.

Psiloc E-Recorder: ضبط صدای مکالمات.

Psiloc Mini Gps: مکان یاب ماهواره ای.

Psiloc Capture: عکس برداری از صفحه عملیات در حال اجرا.

Psiloc Screen Saver: برنامه نمایشگر تصویر.

Psiloc Space Doubler: فشرده سازی برنامه ها برای بالا بردن حافظه.

Psiloc Taskman: سازمان دهی اجرا برنامه.

Psiloc Total Ir-Remote: کنترل از راه دور.

Psiloc Where I Am: مکان یاب ماهواره ای.

Psiloc World Clock: تنظیم ساعت در هر جای دنیا.

Real Player Advanced: پخش فایلهای ویدئویی.

Repli Go: تبدیل فایلهای کامپیوتر برای مشاهده بر روی موبایل.

Ring Tone Studio: ویرایش (ترفندستان) زنگهای موبایل.

Smart Answer Answering Machine: پیغام گیر.

Smart Movie: تبدیل و پخش فایلهای ویدئویی.

SMS Reminder: یادآورنده با پیغام کوتاه.

SMS Machine: پیغام دهنده خودکار توسط پیغام کوتاه.

Sounder Cover: ایجاد صدای مجازی محیط در هنگام مطالعه.

Spam Killer: رد نمودن پیغام کوتاه خاص.

Splash Photo: مدیریت عکسها.

Torch: چراغ قوه.

Ulead Video Studio: ویرایش فیلم.

Ultera MP3: پخش موزیک.

Blu Viewer + Blu Streamer: تبادل تصویر دوربین و یا پیغام متن با موبایل یا کامپیوتر.

World Mate: تنظیم ساعت در هر نقطه جهان.

Zip Man: باز نمودن فایلهای Zip شده.

Auto Exec: اجرای برنامه های خاص در هنگام روشن کردن موبایل.

Key Locker: قفل کردن کلیدهای موبایل بدون قفل کردن گوشی.

Massage Storer: پیامهای کوتاه بر روی فایلهای تکست برای استفاده در کامپیوتر.

Power Dictaphone: استفاده از پیام کوتاه بدون تایپ کردن در هر محیطی.

Power Lock: قرار دادن قفل بر روی هر گونه عکس.

Power Navigation: مکان یاب ماهواره ای.

Power Notes: برنامه ریزی کردن کارهای روزمره به صورت یادآوری فایلهای صوتی.

Screen Taker: برنامه تبدیل عکس به یپام کوتاه.

Skin Editor: برنامه ارسال عکس توسط پیغام کوتاه.

Smart Birthday: برنامه یادآوری زمان تولد اشخاص.

Smart Crypto: مدیریت فایلهای موبایل..

Smart Profiles: بانک اطلاعاتی برای عکس.

Smart Cal: برنامه ریزی کارهای روزمره.

Smart Card: برنامه کنترل تماسها.

Smart Viewer: برنامه خواندن فایلهای تایپی.

SMS Spam Killer: رد نمودن پیغام های کوتاه خاص.

Stacker: برنامه برای بالا بردن حافظه گوشی.

 
لینک نوشته
پنجشنبه 1388/06/05 -- سید محسن 

خیس شدن گوشی موبایل یا آب رفتن در گوشی موبایل

خیس شدن گوشی موبایل

یا آب رفتن در گوشی موبایلتصویر کنید ؛ با ذوق و شوق فراوان و البته هزینه ای فراوان تر ، گوشی موبایل خود را خریداری کرده اید! اما یک غفلت کوچک کافی است تا با افتادن گوشی در داخل جوی آب و یا حتی سرویس بهداشتی (99% مواقع!) تمامی امید و آرزوهای شما نابود شود! تصور به این موضوع نیز بسیار دردناک است! اما نه! اندکی صبر کنید! هنوز تا نابود شدن کامل گوشی زمان زیادی مانده! در این ترفند قصد داریم تا با معرفی یک ترفند خارق العاده روشی را معرفی کنیم که گوشی شما اگر یک دوش حسابی هم گرفته باشد نجات پیدا کند! ترفندی که در عین حال عجیب اما کاربردی است!

ابتدا به این داستان واقعی توجه کنید! :

Ernesto Londoño ، خبرنگار واشنگتن پست ، پس از یک دوچرخه سواری طولانی به خانه برمیگردد و شروع میکند به شستن دست و رویش ، اما از آنجایی که کیف وسایل همراهش را بدجایی قرار بود ، ناگهان در چند لحظه کیف میگردد و گوشی BlachBerry نازنین 450 دلاریش در درون توالت می افتد! پس از اینکه از شوک حادثه خارج میشود ، سریع گوشی را از آب خارج میکند ، باتری گوشی را در می آورد و شروع به خشک کردن گوشی با سشوار میکند! اما پس از اندکی هنگامی که میبینید این روش موثر نیست و گوشی نیز وارد حالت کما شده است ، به یکی از دوستانش که در این زمینه تخصص داشته تماس میگیرد و از او کمک میخواهد. دوست عزیز هم در پاسخ او میگوید که گوشی را در یک ظرف پر از برنج نپخته بگذارد! بله! برنج نپخته! همگی ما دیده ایم که برنج خاصیت جذب رطوبت دارد و با اصول خیس کردن برنج هم آشنا هستیم (ترفندستان) ولی این نکته دیگر واقعأ ظریف است! سر انجام پس از اینکه گوشی یک روز در داخل ظرف برنج می ماند ، کاملأ سالم و مانند روز اولش میشود و بدون هیچ مشکلی قابل استفاده میگردد.
این جناب خبرنگار هم تجربه گرانقیمتش را در واشنگتن پست برای عموم نوشته است ، البته آن دوستی که این روش را برای او توضیح داده است نامش فاش نشده چرا که ظاهرأ وی برای یکی از شرکتهای گارانتی یا مشابه آن کار میکند و فاش شدن نامش برای او دردسر ساز خواهد بود.

اما در این زمینه میتوان عمل دیگری را نیز صورت داد:
گوشی که یک حمام اجباری کرده است را بهتر است اول خاموش کرده سپس باطری آن را خارج نموده تا جایی که امکانش هست گوشی را با کاغذها و دستمالهایی که آب جمع می کنند خشک کرده و بعد در الکل برای مدت کوتاهی بخیسانیدش و بعد هم بگذارید خشک شود. الکل برای خشک کردن قطعات داخلی گوشی بسیار موثر خواهد بود.

این روش شاید بیشتر قابل ادراک تر باشد! اما کارایی روش اول بیشتر است.
همچنین از این روش برای خشک سازی iPod ، دوربین فیلمبرداری و امثال این دستگاه ها نیز میتوان استفاده کرد.

 
لینک نوشته
پنجشنبه 1388/06/05 -- سید محسن 

ترفندی برای نشان ندادن فایل در گالری (مخصوص گوشیهای نوکیا سری N)

ترفندی برای نشان ندادن فایلهای تصویری در گالری

(مخصوص گوشیهای نوکیا سری N)


که عبارتند از:


N70,N71,N72,N73,N75,N76,N77,N78,N79,N80,N81,N82,

N85,N90,N91,N92,N93,N93i,N95,N96,N800,N810خلاصه مطلب: باید در مموری کارت خود این فولدر را درست کنید:

Memory Card / Other / Contacts / Tarfandestan 


یکی از مشکلاتی که همواره گریبان گیر موبایل داران بوده و هست ، مخفی سازی عکسها ، ویدئو ها و در کل فایلهای خود بنا به هر دلیلی بر روی گوشی بوده است. بدین منظور نیز برنامه های جانبی متعددی عرضه شده است که هر کدام در نوع خود مشکلاتی دارند. اما در صورتی که گوشی شما از نوع سری N نوکیاست (N80،N73،N70و...) ، با استفاده از ترفندی که هم اکنون برای شما معرفی خواهیم کرد میتوانید به سادگی و بدون نیاز به برنامه خاصی فایلهای خود را از داخل گالری خود محو نمایید به نوعی که فایلها کاملأ موجود باشند اما در داخل گالری گوشی ناپدید شوند!


برای مخفی سازی فایل های خود:
وارد منوی گوشی شده و به فولدر Tools بروید. سپس وارد File Manager شوید.
اکنون با زدن کلید سمت راست یا اسکرول گوشی ، وارد Memory Card شوید.
سپس به فولدر Other رفته و با استفاده از Options > New Folder یک فولدر جدید بسازید و نام آن را Contacts قرار دهید.
داخل فولدر Contacts شده و در داخل آن فولدر دیگری ایجاد کنید و نام آن را Tarfandestan یا هر نام دلخواه دیگری بگذارید.
اکنون از این دو پوشه به عقب بازگردید و به صفحه اصلی File Manager در Memory Card رجوع کنید.
حال میتوانید به دلخواه خود برای مخفی سازی ویدئوها به Videos و برای مخفی سازی عکسها به به فولدر Images بروید. سپس بر روی فایل مورد نظر خود که قصد مخفی سازی آن را دارید Options > Move to folder را انتخاب کنید و سپس برای مسیر آن ، فولدری که به تازگی ایجاد کردید یعنی Memory Card / Other / Contacts / Tarfandestan را تعیین نمایید و OK کنید.
کار تمام است ، پس از این عمل ، فایل شما از داخل گالری حذف شده است و به هیچ وجه در داخل آن نمایش پیدا نمیکند.
برای مشاهده فایل نیز خودتان میتوانید به شکل مخفیانه ، از طریق File Manager گوشی به محلی که فایل را به آنجا منتقل کردید یعنی Other / Contacts مراجعه کنید.
در صورتی که میخواهید فایل مجدد داخل گالری نمایش پیدا کند کافی است آن را از درون این فولدر جدید خارج کنید و به محل قبلی منتقل کنید.


به نقل از سایت ترفندستان

 
لینک نوشته
پنجشنبه 1388/06/05 -- سید محسن 

چت کردن با ایرانسل به وسیله ی SMS Chat Zone

چت کردن با ایرانسل به وسیله ی

SMS Chat Zone


مطمئنأ شما نیز تاکنون با سیم کارت های سومین اپراتور کشور به نوعی سر و کار داشته اید. سیم کارت های ایرانسل به دلیل نوآوری های متعدد و تبلیغات گسترده و به ویژه قیمت پایین توانسته است حضور موفقی را در عرصه مخابراتی کشور داشته باشد و با استقبال گسترده مردم روبرو شده است. چرا که دیگر شما تنها با 15 هزار تومان یک خط خواهید داشت! به همین دلیل ابتکارات و ویژگی های منحصر به فرد این سیم کارت ها ، مشکلات و نقص هایی که ایرانسل به همراه دارد نیز به نوعی مخفی شده است. علاوه بر توانمندی هایی همانند GPRS و MMS ، ایرانسل قابلیتهای دیگری هم دارد که بسیاری از افراد از آنها بی خبرند. یکی از قابلیتهای فوق العاده ایرانسل که به تازگی ایجاد شده است ، SMS Chat Zone نام دارد. ابزاری که شاید همینک با معرفی آن شما را به خرید یک سیم کارت ایرانسل وسوسه کند! SMS Chat Zone ابزاری است کاملأ رایگان و مجانی که به وسیله آن میتوانید یک ابزار چت کامل را از طریق SMS Chat روی گوشی خود داشته باشید. توسط SMS Chat Zone شما میتوانید با دوستان خود که ایرانسل دارند چت کنید ، دوستان جدیدی را جستجو و پیدا کنید ، از اتاق های چت استفاده کنید و در کل یک محیط چت کامل را روی گوشی خود داشته باشید. همچنین توسط SMS Chat Zone ، شما میتوانید پیام ها و آفلاین های دریافتی در یاهو مسنجر را هم به صورت SMS روی گوشی خود دریافت کنید که خود این موضوع نیز بسیار جالب است! در این ترفند قصد داریم به معرفی نحوه کامل استفاده از SMS Chat Zone به طور کامل بپردازیم.


فعال سازی
برای فعال سازی ابتدا باید پیام کوتاهی با متن Go برای شماره 8383 ارسال نمایید.
سپس پیام کوتاهی با متن زیر به عنوان خوشامد گویی دریافت می نمایید :

-Welcome To ChatZone!REPLY with
!FF to make-a-friend
!CC to enter chat rooms


به نقل از سایت ترفندستان


 
لینک نوشته
پنجشنبه 1388/06/05 -- سید محسن 

بوت شدن سریعتر گوشیهای نوکیا (با سیستم عامل سیمبین)

بوت شدن سریعتر گوشیهای نوکیا (با سیستم عامل سیمبین)یکی از مشکلاتی که گریبانگیر اکثرأ کاربران است ، مشکل دیر بالا آمدن و بوت شدن گوشی است. این موضوع گاهی بسیار آزاردهنده شده و حتی چندین دقیقه برای لود کامل اولیه گوشی طول میکشد. این معضل به خصوص بر روی گوشی های دارای سیستم عامل سیمبین (کلیه ورژنها) بسیار گسترده است. اما راه حل بسیار ساده ای برای حل آن وجود دارد! به نوعی که هر از چند گاهی با انجام دادن این ترفند میتوانید سرعت بوت شدن اولیه گوشی سیمبین خود را تا چندین برابر افزایش دهید!

دین منظور:

ابتدا دقت کنید برای اینکار فقط برای چند دقیقه به سیم کارت یکی از دوستان یا آشنایانتان نیاز دارید! آنهم سیم کارتی از یک اپراتور دیگر.
به عنوان مثال اگر اپراتور و سیم کارت شما همراه اول است ، سیم کارت تالیا یا ایرانسل دوست خود را برای مدت کوتاه قرض بگیرید و سپس مراحل کار را دنبال کنید:

گوشی را خاموش نموده و مموری کارت و سیم کارت خود را خارج نمایید.
سیم کارت اپراتور دیگر را وارد نموده و گوشی را روشن کنید.
پس از بوت شدن کامل گوشی مجدد (ترفندستان) آن را خاموش نمایید.
حالا سیم کارت را خارج و سیم کارت خودتان و همچنین مموری کارت را قرار دهید.
گوشی را مجدد روشن کنید.

خواهید دید که گوشی سریعتر بوت خواهد!
اما شاید این موضوع برایتان سوال شود که چرا چنین اتفاقی می افتد؟
خاصیت سیستم عامل سیمبین به این گونه است که فایلهای مربوط به سیم کارت را روی گوشی ذخیره میکند. این موضوع باعث کندی بوت شدن گوشی میشود. اما پس از قرار دادن سیم کارت جدید سیستم عامل فایلهای زائد و اضافی مربوط به سیم کارت قبلی را پاک میکند. با این کار مقداری از فضای گوشی هم خالی میشود. در نتیجه هر چقدر سیم کارت مدت زمان بیشتری در گوشی قرار داشته باشد طبعأ فایلهای زائد بیشتری را ذخیره میکند.


 
لینک نوشته
پنجشنبه 1388/06/05 -- سید محسن 

تماس با مراکز اورژانسی حتی بدون سیم کارت

تماس با مراکز اورژانسی حتی بدون سیم کارت


با 112 تماس بگیرید.


فرض کنید در شرایطی قرار گرفته‌اید که جان کسی در خطر است، حادثه‌ای ناگوار رخ داده، می‌خواهید به آتش‌نشانی اطلاع بدهید و یا به کمک فوری پلیس نیاز دارید؛ قطعأ در اولین اقدام از تلفن‌همراه خود برای تماس با مراکز مربوطه نظیر پلیس، آتش‌نشانی و اورژانس استفاده میکنید. اما به هر دلیلی ممکن است این اقدام به طور طبیعی میسر نشود. هم‌اکنون قصد داریم ترفندی کاربری را به شما معرفی کنیم که با بهره‌گیری از آن می‌توانید در شرایطی مانند شرایط ذیل نیز با مراکز فوریت‌های اضطراری تماس بگیرید؛ در زمان‌هایی که تلفن‌همراه شما از شبکه خارج شده باشد و هیچ نوع ارتباطی بین گوشی شما و شبکه تلفن‌همراه برقرار نباشد. در زمان‌هایی که گوشی شما قفل شده و پسورد آن را به یاد نمی‌آورید. و حتی هنگامی که سیم‌کارت شما سوخته باشد و یا اصلأ سیم‌کارتی در اختیار نداشته باشید و گوشی شما بدون سیم‌کارت روشن باشد. در این موارد و کلیه موارد نظیر آن با استفاده از این ترفند می‌توانید با مراکز فوریت‌های اضطراری تماس بگیرید.

دین منظور:
کافی است در هر یک از شرایط فوق‌الذکر، با شماره 112 (بدون پیش‌شماره) تماس بگیرید.
این شماره که مدتی است (ترفندستان) در کشور ما نیز فعال شده، یک شماره بین‌المللی جهت استفاده از تلفن همراه در مواقع اضطراری است.
پس از تماس با این شماره به اپراتور مربوطه وصل شده و می‌توانید وضعیت اضطراری خود را تشریح کرده و تقاضای کمک کنید.

همان‌طور که گفته شد برای تماس با این شماره، نیازی به سیم‌کارت و حتی شبکه همراه نیز ندارید. حتی اگر گوشی شما در حالت Lock هم باشد باز هم می‌توانید این شماره را بگیرید.

تنها به چند نکته مهم دقت کنید:
اگر سیم‌کارت ندارید و یا سیم‌کارت شما همراه اول است، به هیچ عنوان بدون دلیل و جهت آزمایش این شماره با 112 تماس نگیرید. چرا که بلافاصله به اپراتور مربوطه وصل شده و با او صحبت می‌کنید. در نتیجه جهت تست و آزمایش، بی‌جهت به این شماره تماس نگیرید.
در سیم‌کارت های ایرانسل در صورت تماس با 112، به یک سامانه گویا وصل می‌شوید (ترفندستان) که از شما درخواست می‌کند مرکز مورد نیاز خود را وارد کنید تا به آن وصل شوید.
همچنین دقت کنید در مواقع غیراضطراری که تماس به طور مستقیم با مراکزی نظیر 110، 125 و 115 امکان پذیر است، از 112 استفاده نکنید.
تماس با 112 از طریق تلفن ثابت نیز در موارد اورژانسی قابل انجام است.

(به نقل از سایت ترفندستان)

 
لینک نوشته
پنجشنبه 1388/06/05 -- سید محسن 

حل مشکل عدم ارسال sms های همراه اول در روزهای اخیر

حل مشکل عدم ارسال sms های همراه اول در روزهای اخیر


یکی از مشکلاتی که اخیرأ برای مشترکین همراه اول پیش آمده، عدم ارسال SMS و اختلال در ارسال آنهاست. به طوریکه بسیاری از افراد چند روزی است که به هیچ وجه امکان ارسال SMS را ندارند و پیام‌های کوتاه ارسالی به دست گیرنده نمی‌رسد. این مشکل علاوه در تهران در سایر شهرها نیز به چشم می‌خورد. این مشکل به زیرساخت‌های مخابرات برمی‌گردد اما برای رفع آن (حدأقل موقتأ) چاره ای وجود دارد! هم‌اکنون به معرفی ترفند رفع این اختلال پیش‌آمده می‌پردازیم.

اما علت این مشکل چیست؟
دلیل به وجود آمدن این اختلال استفاده از شماره مرکز پیام 9891100500+ برای ارسال SMS است!
کافی است این شماره مرکز پیام را از 9891100500+ به 9891100501+ تغییر دهید یعنی رقم آخر آن را از 0 به 1 تغییر دهید تا مشکل ارسال SMS شما حل شود.
شماره مرکز پیام همان Message Center Number یا Service Center است که در کلیه گوشی‌های همراه وجود دارد و بایستی به شکل فوق تنظیم شود.

نحوه دسترسی به Message Center Number، در گوشی های نوکیا:
از منوی اصلی گوشی به Messaging بروید.
سپس به قسمت Settings رفته و به بخش Text Messaging وارد شوید.
اکنون (ترفندستان) به Message Centers بروید.
حال به TCI SMSC رفته و شماره Message Center Number را همان‌طور که در بالا ذکر شد تغییر دهید.

در گوشی های سونی اریکسون:
از منوی اصلی گوشی به Messaging بروید. (ترفندستان)
سپس به قسمت Settings رفته و به بخش Text message وارد شوید.
وارد Service centre شوید.
با استفاده از New ServiceCentre یک شماره مرکز پیام جدید با شماره صحیح یعنی 9891100501+ بسازید و در نهایت آن را فعال کرده و به حالت شماره اصلی دربیاورید.


 
لینک نوشته
پنجشنبه 1388/06/05 -- سید محسن 

پیغامهای گوشی نوکیا


پیغامهای گوشی نوکیا


به نقل از سایت ترفندستان

در صورتی که گوشی شما نوکیا است، حتماً تاکنون هنگام کار با گوشی با پیغام های خطای مختلف روبرو شده اید. هر کدام این Error ها دلیل خاصی دارند و به نوعی رفع میشوند. در اینجا تمامی این خطاها را به همراه راههای رفع آنها را گردآوری کرده ایم. دانستن این پیغامها میتواند از خطرات احتمالی بعدی جلوگیری کند.


یغام های خطا

پیغامی خطای temporary over-load. Continue
با این پیغام احتمالأ موقع گرفتن عکس مواجه میشوید.
پیشنهاد برای رفع این مشکل:
1- خاموش و روشن کردن گوشی.
2- خالی کردن فایلهای tmp از MMC (با برنامه Extended File Manager می‌توانید این کار را صورت دهید).
3- خالی کردن رم گوشی (برای اینکار کلید Menu را نگه دارید و با زدن کلید C برنامه های را که احتیاج ندارید ببندید).
* روشی که نتیجه داده: خالی شدن باطری گوشی تا اینکه خود گوشی اتوماتیک خاموش شود، بعد از ساعاتی گوشی را به شارژ بزنید و پس از شارژ روشن کنید.

پیغام خطای App. Closed gs و یا App Closed main
این یک پیغام کلی است و پیگیری این پیغام کار آسانی نیست.
پیشنهاد برای رفع این مشکل:
1- پاک کردن آخرین برنامه‌های ریخته شده بر روی گوشی.
2- مستر ریست گوشی.

پیغام خطای App. Closed sSaverdaemon
اخطاری است برای اسکرین سیوری که خوب کار نمی‌کند، برنامه اسکرین سیور خودتان پاک کنید.

پیغام خطایApp..Closed.ACN LIST
اخطاری است که به دلایل زیر پیش می‌یاد:
1.ایجاد مشکل در نرم افزار.
2. ناهمخوانی نرم افزار با سخت افزار گوشی.
3. اجرای همزمان چندین برنامه.

پیغام خطای App.Closed mailnit
این پیغام زمانی ظاهر می‌شود که در مموری کارت مشکل پیش بیاد، در این حالت مموری کارت باید فرمت شود.

پیغام خطای App. Closed ncnlist
وقتی پیامی میاید بجای زنگ زدن این خطا مشاهده می‌شود.
پیشنهاد برای رفع این مشکل:
1- پاک کردن آخرین برنامه‌های نصب شده.
2- غیر فعال کردن Receive Report در بخش Text Message گوشی.
3- پاک کردن پیغامهایی که (ترفندستان) بصورت فونت فارسی در گوشی ذخیره شده اند.
4- مستر ریست گوشی.

پیغام خطای System Error
این پیغام مربوط به سیستم گوشی است. مشکلات زیادی باعث ایجاد این خطا میشود اعم از وصل کردن مموری کارت گوشی دیگر که بر روی آن برنامه نصب است، کامل نصب نشدن یک برنامه که در روت گوشی نصب شده، مستر ریست کردن گوشی قبل از فرمت کردن مموری کارت و... .
پیشنهاد برای رفع این مشکل:
1- مستر ریست گوشی.

پیغام خطای Phone will be restarted
این پیغام هنگامی نمایش پیدا میکند که شما برنامه های زیادی را همزمان باز کرده باشید.

پیغام خطای General:Alredy in use
اینError هنگام پاک کردن پیام و یا فایلی دیده میشود.
پیشنهاد برای رفع این مشکل:
فایلی در فولدر Message بصورت Hidden شده وجود دارد. اگر آن را از حالت Hidden خارجش کنید مشکل حل خواهد شد. برای اینکار از برنامه SeleQ استفاده کنید.

پیغام خطای Memmory Card Corrupted
این مشکل زمانی ایجاد می‌شود که مموری کارت خوب فرمت نشده و یا در حین فرمت با مشکل دیگه‌ای روبرو شده است.

پیغام خطای There is nothing good palying

زمانی با این پیغام مواجه می‌شویم که از برنامه Mum SMS و یا برنامه‌های مشابه آن استفاده کنید. با حذف این برنامه مشکل حل خواهد شد.

پیغام خطای Phone Startup Failed.Contact the retailer
این پیغام موقعی ظاهر میشود که بعلت ریستارت نادرست و یا نصب یک برنامه مخرب فایل Startup گوشی پاک شده باشد.
برای حل این مشکل (ترفندستان) سیم کارت ومموری کارت را درآورده و دوباره جا بزنید، اگه درست نشد گوشی را مستر ریست کنید. در صورتیکه با فلش هم درست نشود نیاز به سرویس در یک نمایندگی است و احتمالأ مشکل سخت افزاری دارد.

پیغام خطای Close all application
هنگام نصب برنامه رخ می‌دهد. گوشی را خاموش کرده و پس از روشن کردن دوباره سعی نمایید.

پیغام خطای Unable to install compatible with series 60 support version 0.00
معمولا برای گوشی های غیر از سری 60 به هنگام نصب برنامه ایجاد می‌شود. ولی گاهی در گوشی هایی که مربوط به سری 60 هم هستند دیده می‌شود. برای رفع آن بهتر است گوشی را مستر ریست کنید.

پیغام خطای (Select access point (no data
علت این پیغام این است که یکی از برنامه های موجود در گوشی شما درخواست دسترسی به اینترنت را دارد. این برنامه میتواند یک آنتی ویروس یا هر برنامه دیگری باشد. با غیرفعال کردن برنامه دیگر این پیغام ظاهر نمیشود.

ایراد های کوچک هنگام کار با گوشی

زمانی که گوشی فقط عدد تایپ می‌کند:
پیشنهاد برای رفع این مشکل:
1- دکمه مربع را بگیرید و نگه دارید تا حروف تایپ شود.
2- تعریف کردن کاری برای دکمه مربع درگوشی (مانند برنامه‌های چراغ قوه و...).

به هم خوردن تنظیم ساعت گوشی
پیشنهاد برای رفع این مشکل:
به قسمت تنظیم زمان رفته و GMT offset را بر روی 03:30+ که وقت ایران است تنظیم کنید. پس از پرسش سوال، شما No را انتخاب کنید.

آمدن صدای موزیک از گوشی هنگام استفاده از هندزفری
این مشکل روی گوشی‌های 3650 می‌باشد. راه حلی غیر علمی دارد به این صورت که خیلی آرام فیش هندزفری را تا نیمه داخل گوشی فرو کنید. بعد که صدا داخل اسپیکرها پخش شد، فیش را آرام تا ته جا بدهید.

گوشی مدام پیغام خطای با علامت ! را نشان می دهد
احتمالأ Error مربوط به برنامه Mini Gps باشد که تنظیم شده بر روی Event Alarm و یا یک برنامه مثل اسکرین سیور که بعد از هر 20-30 ثانیه قصد دارد فعال شود که به دلیل ناتوانی این پیغام را تولید میکند.

گوشی پیغامهایی مثل رسیدن پیام کوتاه و تلفنهایی که جواب نداده شده را نمایش نمی دهد
در قسمت Log گوشی منوی چپ را بزنید و سپس در قسمت Options گوشی در قسمت Log Duration به جای گزینه No Log، گزینه 1 روز یا 10 یا 30 را انتخاب کنید.

کم شدن صدا هنگام صحبت در 6600
برنامة Call Cheater را غیر فعال کنید و یا کلأ پاک کنید.

پس از خاموش کردن گوشی روشن نمی شود
این مشکل در موارد زیادی اتفاق می‌افتد. در حالت شایع وقتی Smsها در حالت Sending در Outbox باقی بمانند و گوشی خاموش شود، دیگر روشن نخواهد شد.
بهتر است در درجه اول مموری کارت را درآورده و گوشی را روشن کنید. اگر درست نشد گوشی را مستر ریست نمایید.

به هم خوردن خودبه‏خودی ساعت گوشی 6600
ممکن هست از قسمت Auto time update باشد. آن را غیرفعال کنید.

دریافت نکردن SMS
اگه برنامه‌ای درباره SMS دارید پاک کنید. به تنظیمات Message مراجعه کنید و شماره مرکز SMS را چک کنید. در صورتی که با اینکارها درست نشد مستر ریست و در صورت حل نشدن مشکل، مشکل از شما نیست و به امور مشترکین مراجعه کنید.

جایگزینی صدای زنگ اصلی گوشی 3230 بجای زنگ انتخابی
با تعویض سیمکارت حل خواهد شد.

ذخیره نشدن عکسهای گرفته شده توسط گوشی، وارد نشدن به گالری، نمایش داده نشدن عکسها در گوشی

مستر ریست بهترین کار است.

قطع شدن تماسها و دادن Miss Call به آنها
این ایراد از مخابرات می‌باشد و گوشی شما مشکلی ندارد.

کار نکردن ویبره موبایل

مشکل سخت افزاری و یا مکانیکی است، ضربه های کوچکی به گوشی وارد کنید.


 
لینک نوشته
پنجشنبه 1388/06/05 -- سید محسن 

آموزش بابیلون


آموزش بابیلون


به نقل از سایت ترفندستان:

به جرأت میتوان معروف ترین و بهترین نرم افزار دیکشنری حال حاضر را دیکشنری Babylon دانست. دیکشنری که تمامی زبان های زنده دنیا را پشتیبانی میکند و قابلیتهای متفاوت دیگری نیز دارد. این نرم افزار نیز ترفندهای خاصی را در خود نهفته است که حال به معرفی آنها میپردازیم.


برای استفاده از این نرم افزار شما به دو طریق میتوانید اقدام کنید.
1- لغتی را در متنی می بینید و می خواهید آن را ترجمه کنید، می توانید با فشار دادن یک کلید ترکیبی که در برنامه تنظیم کرده اید، ترجمه آن لغت را مشاهده نمایید.
2- کلید F10 را فشار و لغت مورد نظر را وارد نمایید.
برای تغییر دادن این تنظیمات از منوی اصلی گزینه Configuration را انتخاب کرده سپس در قسمت Find می توانید با کلیک روی دکمه Change تنظیمات دلخواه را انجام دهید.

در پنجره اصلی برنامه یک جعبه متن برای وارد کردن لغت و در کنار دو دکمه وجود دارد. دکمه Go ترجمه را نشان می دهد، دکمه بعدی (Say It) کلمه را تلفظ می کند (ترفندستان) که برای اینکار نیاز به دانلود برنامه لازمه خود را دارید.
در قسمت بالا 4 دکمه وجود دارد که به ترتیب عبارتند از:
Close: برای بستن پنجره.
Fits Window Size: برای تغییر اندازه پنجره به بهترین سایز متناسب با لغات.
Menu: تنظیمات برنامه.
Fix Current Window: با این کار پنجره همیشه در جلوی برنامه ها قرار می گیرد.
در قسمت میانی ترجمه لغت را میتوان دید.

اما در قسمت پایین دو لینک وجود دارد:
Online Glossaries: اگر به اینترنت متصل باشید معنی لغت مورد نظر در تمام دیکشنری ها به نمایش در می آید.
Spelling Alternatives : تمام لغاتی که شبیه لغت مورد نظر می باشد به نمایش در می آید. این ویژگی زمانی به درد می خورد که هجای یک لغت را به درستی ندانید.

در قسمت بالا زیر نوار عنوان چندین دکمه وجود دارد، دو دکمه که به شکل مثلث هستند لغت بعد و قبل را نشان می دهند، و اگر روی دکمه Sidebar کلیک کنید منوی سایدبار نشان داده می شود که شامل این موارد است:
در قسمت Results تمام دیکشنریهایی که نصب کرده اید و لغت توسط آنها ترجمه شده است به نمایش در می آید که با کلیک بر روی هر یک ترجمه آن دیکشنری به نمایش در می آید.
Glossary Options: در این قسمت تمام دیکشنری هایی را که نصب کرده اید نمایان است. در این قسمت می توانید (ترفندستان) مکان هر یک از آنها را مشخص و آنها را حذف یا نصب نمایید.
Web Search: در این قسمت لغت مورد نظر به وسیله موتوهای جستجو مشخص می شود.
Conversions: در این قسمت که کمی جالب است می توانید تبدیلاتی از قبیل واحد پول و زمان و اندازه ها را انجام دهید. (اگر در Babylon عددی را وارد کنید آن عدد در این قسمت به واحدهای دیگر تبدیل می شود).

وقتی لغتی را وارد کنید ترجمه آن در کادر ترجمه نمایان می شود. اگر این لغت در یکی از دیکشنری های مربوط به خود Babylon ترجمه شود در کنار لغت نوع آن به وسیله یک حرف N یا V یا Adj یا... (اسم، فعل، صفت و...) مشخص می شود، در Babylon 5، در کنار این حرف مثلثی قرار دارد که اگر روی آن کلیک کنید لیستی تمام مشخصات کلمه از قبیل جمع و مفرد و ماضی و... را نشان می دهد. سپس اگر روی هر کدام از لغات درون لیست کلیک کنید منویی به نمایش در می آید که شامل دو گزینه است، اولی آن لغت را کپی می کند و بعدی آن را درون برنامه ای که اکنون اجرا شده است Paste می کند.


 
لینک نوشته
پنجشنبه 1388/06/05 -- سید محسن 

نرم افزارهایتان با فرمت sis را هم بلوتوث کنید!!!

نرم افزارهایتان با فرمت sis را هم بلوتوث کنید!!!


این هم از سایت ترفندستانه:

حتماً برای شما نیز پیش آمده که بخواهید نرم افزار خاصی را با پسوند sis. برای دوست خودتان از طریق بلوتوث یا اینفرارد ارسال کنید و هنگام انجام این عمل به مشکل بر بخورید، چرا که امکان ارسال فایلهای SIS به شکل مستقیم وجود ندارد. برای اینکه دیگر هیچ گاه همچین مشکلی برایتان پیش نیاید کافی است از این ترفند استفاده کنید تا برای همیشه خیالتان در این باره راحت باشد.

برای این کار کافی است نام فایل را به _File.si تغییر بدهید. یعنی در واقع پسوندش را از sis تبدیل به _si کنید و نام فایل را به همان حال باقی بگذارید. File در اینجا مثالی از نام یک فایل است.


برای تغییر نام فایل هم کافی است Options > Rename را انتخاب نمایید.

با این کار نه دیگر گوشی شما به فایل ایراد میگیرد و نه دیگر دوست شما دچار مشکل میشود و میتواند به راحتی نرم افزار را از قسمت مسیج نصب کند.

این ترفند بر روی کلیه گوشی هایی که این مشکل را دارند امکان پذیر است.
 
لینک نوشته
پنجشنبه 1388/06/05 -- سید محسن 

از کار انداختن هشدار پر شدن هارد دیسک (low disk spae)

از کار انداختن هشدار پر شدن هارد دیسک (low disk spae)


من یه لپ تاپ EEEpc 700 دارم که 4 گیگ هارد داره. وقتی ویندوز روش نصب میشه، تقریبا پر میشه و با این پیغام (low disk spae) روبرو می شدم. تا اینکه تو سایت ترفندستان راه حلشو پیدا کردم. خودتون بخونید:

همان طور که میدانید پس از پر شدن بیشتر فضای یک درایو، ویندوز پیامی مبنی بر پر شدن هارددیسک میدهد و از شما میخواهد فضایی از درایو را خالی کنید. این مسئله میتواند زمانی که شما مشغول کاری هستید و برای خالی شدن هارد نمیتوانید کاری کنید بسیار عذاب آور باشد. با استفاده از این ترفند میتوانید این پیغام را غیرفعال کنید.

دین منظور:
از منوی Start وارد Run شده (ترفندستان) و عبارت regedit را وارد نموده و Enter بزنید تا ویرایشگر رجیستری ویندوز باز شود.
به مسیر زیر بروید:

KEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Policies/Explorer

در قسمت دیگر پنجره، بر روی فضای خالی راست کلیک کرده و New > DWORD Value را انتخاب نمایید.
نام آن را NoLowDiskSpaceChecks را تنظیم نمایید.
سپس بر روی آن دوبار کلیک کرده و در قسمت Value Data عدد 1 را وارد کنید.
حالا OK کرده و از رجیستری خارج شوید.

برای فعال سازی مجدد این هشدار، کافی است به جای عدد 1، مقدار 0 را وارد کنید.

 
لینک نوشته
پنجشنبه 1388/06/05 -- سید محسن 

بازیهای ویندوز اکس پی

ترفند بازیهای ویندوز اکس پی


این ترفند هم از سایت ترفندستان است.


بازی Minesweeper

1- عبارت " xyzzy " (ترفندستان)سپس دو کلید Shift+Enter را همزمان فشار دهید
بازی Pinball
1- پس از اجرای بازی عبارت 1max را در بازی تایپ کنید تا توپ اضافی دریافت کنید.
2- پس از اجرای بازی عبارت gmax را در بازی تایپ کنید (ترفندستان) تا نیروی جاذبه را بالا ببرید.
3- پس از اجرای بازی عبارت rmax را در بازی تایپ کنید تا امتیاز خود را بالا ببرید.
4- پس از اجرای بازی عبارت hidden test را در بازی تایپ کنید تا حالت تست بازی را فعال کنید. پس از فعال شدن این حالت اخطاری را دریافت نمیکنید و میتوانید با استفاده از موس توپ را جابجا کنید.

5- پس از اجرای بازی عبارت bmax را تایپ کنید را در بازی تایپ کنید تا بازی را با یک توپ جدید شروع کنید. پس از فعال شدن این حالت اخطاری را دریافت نمیکنید، پس از دست دادن یک توپ، توپ جدیدی دریافت میکنید.


 
لینک نوشته
پنجشنبه 1388/06/05 -- سید محسن 

گرافیک خود را افزایش دهید!!!!
من خودم این کار را کردم و بازی فیفا 07 که با کلی مکافات رو سیستمم بالا میومد حالا راحت بالا میاد و تو بازی هم خیلی تاثیر گذاشته.


ترفند های ویندوزی از نوع بازی!

برای بالا بردن توانایی کامپیوتر در اجرای بهتر بازیها به Control panel بروید و در آنجا بر روی System کلیک کنید و در این بخش سر برگ Advance را انتخاب کنید و بر روی دکمه Setting ابتدایی مربوط به بخش Performance کلیک کنید. در این بخش قسمت Adjust for best performance را انتخاب کنید. فقط توجه داشته باشید ظاهر ویندوز اکس پی مثل ویندوز 98 می شود.
در مرحله بعدی لازم است که قسمتی از فضای رم را خالی کنید تا این فضا برای اجرای بازیها به کار رود. برای این کار به Task Manager بروید و در سر برگ Process برنامه هایی را که فضای رم را بیهوده اشغال کرده اند را پاک کنید. برای این کار بر روی پروسس مورد نظر کلیک راست کنید و End Process را انتخاب کنید.
حتما برنامه هایی مثل آنتی ویروس و فایروال را ببندید . چون این برنامه ها فایلهای اجرایی بازی را چک می کنند و فضای زیادی را از رم اشغال می کنند . (البته اگر از adsl استفاده می کنید حتما از اینترنت خارج شوید. چرا که احتمال ویروس گرفتن کامپیوتر می باشد.) بقیه برنامه هایی که در هنگام بازی اجرای آنها ضروری نیست را هم متوقف کنید.
در مرحله بعد در منوی استارت بخش Run تایپ کنید msconfig . در پنجره ظاهر شده در سر برگ General گزینه Selective startup را انتخاب کنید و پایین آن تیک گزینه های
Process SYSTEM.INI FileWIN.INI File و Load Startup Items را بردارید. بعد در سر برگ Services گزینه Hide All Microsoft Services را انتخاب کنید و بعد Disable All را بزنید.
بعد از این کارها لازم است که فایلهای موجود در پوشه Temp را حذف کنید . برای این کار در منوی استارت و در بخش Run تایپ کنید %temp% . اینتر را بزنید. در این حالت پوشه ای ظاهر می شود تمام محتویات پوشه را حذف کنید.
اگر بازی را برای اولین بار اجرا می کنید و دچار مشکل شدید حتما ورژن DirectX که بر روی سیتم تان نصب شده است را چک کنید . و اگر قدیمی است حتما ورژن جدیدتر آن را نصب کنید. راه حل دیگر آپدیت کردن درایور کارت گرافیک است . برای این کار به وبسایت مربوط به شرکت سازنده بروید و در آنجا درایور جدید را دانلود کنید. این کار می تواند بسیار مفید باشد.


تنظیمات گرافیکی
در درون هر بازی بخشهای وجود دارند که به کاربر امکان انتخاب و دستکاری سطح گرافیکی بازی را می دهند . در این بخشها شما می توانید به فرض سطح گرافیک بازی را بالا یا پایین کنید . اگر گرافیک شما پایین است به این بخشها بروید و سطح گرافیک را بر روی متوسط (ترفندستان) و یا حتی پایین تنظیم کنید. در این جا بخشهای به نام Texture یا Details وجود دارد که مربوط به جزئیات موجود در محیط گرافیکی بازی است . پایین بردن این مقادیر می تواند سبب کم شدن این جزئیات و روانتر شدن بازی شود . البته بالطبع اینطوری کیفیت گرافیک بازی و محیط های آن پایین می رود.
در بخش تنظیمات گرافیکی بازی بخشهایی مانند Gamma و Contrast و Brightness هم وجود دارند که کم و زیاد کردن این مقادیر تاثیر چندانی در اجرای بازی ندارند و فقط روشنایی صفحه مانیتور با استفاده از این بخشها کم یا زیاد می شود.
بخش بسیار مهم دیگر بخش Anti-aliasing است . شما می توانید از درون خود بازی و یا از طریق تنظیمات مربوط به کارت گرافیک خود این بخش را تنظیم کنید.
یکی از کار های دیگری که می توان کرد این است که از برنامه های کاربردی مربوط به کارت گرافیکتان استفاده کنید. به فرض شرکت Ati برنامه ای به نام Hydravision را ارئه می کند که به شما اجازه دسترسی به تنظیمات بیشتر گرافیکی را می دهد. و یا برنامه Detonator که برای اجرای بهتر بازیها برای کارتهای گرافیکی مدل Geforce ارئه شده است.

تنظیمات DirectX
برای تغییر دادن تنظیمات DirectX در منوی استارت و در بخش Run تایپ کنید : dxdiag و کلید اینتر را بزنید. در این حالت پنجره ای باز می شود که مربوط به تنظیمات گرافیکی و صوتی دایرکت ایکس است. در سر برگ Display و در بخش Directx Features سه بخش به نامهای Direct Draw Direct3D و AGP Textures وجود دارند این سه بخش را فعال (Enable ) کنید. اگر در جلوی هر یک از این سه بخش Not Avialable نوشته شده باشد به معنی این است که کارت گرافیک شما قابلیت مورد نظر را ندارد.

نرم افزارها
یکی از نرم افزار هایی که می تواند به شما در ارتقای کارایی دستگاه در اجرای بازی کمک کند برنامه 3D Analyze است . البته باید نحوه تنظیم و کار با آن را بدانید.

همچنین 3D MARK 2006 یک برنامه عالی و تایید شده برای تست قدرت کامپیوتر شما برای اجرای بازی های کامپیوتری است همینطور اگر قطعه ای از سیستم شما معیوب بوده و یا ضعیف عمل کند این موضوع توسط نرم افزار یاد شده به اطلاع شما می رسد و می توانید نسبت به تعویض یا ارتقاء آن اقدام نمایید.


منبع: سایت ترفندستان

 
لینک نوشته
پنجشنبه 1388/06/05 -- سید محسن 

بیشتر چیزهایی می نویسم که به دردم بخوره.

گاهی اوقات هم که اعصابم به هم میریزه شاید یه پستی بزارم!!!

صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو وبلاگ

آخرین مطالب
آموزش راست چین کردن خط پاورقی در ورد 2010
غذای سحری، افطاری وشام در ماه رمضان
آموزش فهرست نويسي در Word 2007 و word 2010
اعراب به ما آموخته اند
حذف صدای موزیک و آهنگ از موزیلا
شروع شدن شماره صفحه در ورد از صفحه دلخواه
ذخیره تغییرات تمامی فایل‌های در حال اجرا در Word به صورت همزمان
اخلاق
چگونه نوشتن یک طرح پیشنهادی
دل تنگم

آرشیو موضوعی
کامپیوتر

خاطرات

ورزشی

برچسب‌ها
غذا (1)

ماه رمضان (1)

سحری (1)

افطار (1)

پرهیز (1)

شروع شدن شماره صفحه در ورد از صفحه دلخواه (1)

حذف صدای موزیک و آهنگ از وبلاگ و وبسایت در موزیلا (1)

اعراب به ما آموخته اند (1)

آموزش فهرست نويسي در Word 2007 و word 2010 (1)

آموزش راست چین کردن خط پاورقی در ورد 2010 (1)

آرشیو وبلاگ
آبان 1391
تیر 1391
خرداد 1391
اسفند 1390
بهمن 1390
مهر 1390
خرداد 1390
شهریور 1388
خرداد 1388
مرداد 1387
اردیبهشت 1387
اسفند 1386
بهمن 1386
دی 1386
آذر 1386

پیوندها
دختر ترشیده
قالب وبلاگ
ليست وبلاگ ها
اخبار ايران
اخبار ICT
تفريحات اينترنتي
تالارهاي گفتگو
:: طراح قالب::

پیوندهای روزانه
پر بیننده ترین سایتها
ایمیل گوگل
مجتبی
زمان برنامه های شبکه سه
زمان پخش زنده فوتبال در شبکه سه
امید
ایمیل ياهو
ويكي پدیا
نتيجه ي فوتبالهاي زنده
اخبار فوتبال ایران
آرشیو پیوندهای روزانه

  RSS